Retorik kurser


Retorik utbildningar

Vi utbildar inom praktisk retorik


Efter en kurs hos oss känner man sig mer tryggare och förberedda. Allt från att ta fram en presentation med en röd tråd, till att kunna genomföra det och åhörarna vet precis varför du höll presentationen.


Vi har en bas som alltid är med när vi utbildar och det att man skall veta alla steg i hur man planerar sitt framförande, hur man framför. Vi kan självklart skräddarsy kursen ifall det behövs.


Vad kan ingå i en 2 dagars praktisk retorik utbildning
- Grundpelarna i retorik
- Mentala förberedelser

- Ta fram mål och syfte

- Anpassa budskapet

- Disponera rätt

- Väcka intresset med inledningen

- Hålla intresset uppe

- Förberedelser

- Kroppsspråket

- Framförandet

Samt utvärdering av presentationer samt massa med praktiska övningarHär kan ni läsa mer om Retorik, konsten att övertyga