Utbildning


Utbildning & coachning

Vi älskar att skräddarsy


Vi utbildar inom praktisk retorik och Powerpoint.


Alltså vi lär talare att bli mer tryggare och förberedd. Allt från att ta fram en presentation med en röd tråd, till att kunna genomföra det och åhörarna vet precis varför du höll presentationen.


Vi skräddarsyr gärna utbildningen efter era behov.

Dessa behov tas fram efter en analys över dagsläget. Detta kan göras i ett möte eller att Erica sitter med och lyssnar på talare och sen tas en plan fram.


Vi har en bas som alltid är med när vi utbildar och det att man skall veta alla steg i hur man planerar sitt framförande, sen utefter behovet går vi mer in i de delar som behöver stärkas.


Vad kan ingå i en praktisk retorik utbildning

- Ta fram mål och syfte

- Anpassa budskapet

- Disponera rätt

- Väcka intresset med inledningen

- Hålla intresset uppe

- Förberedelser

- Kroppsspråket

- Framförandet

Samt utvärdering av presentationer samt massa med praktiska övningar


Vad kan ingå i en Mer Power till Powerpoint

- Utvärdering av befintligt material

- Hur tar hjärnan in information

- Vad bör man kunna i PPT

- Hur gör man tydligare bilder

- Hur använder man sig av effekter

- Gör skillnad mellan presentation och dokumentation

- Hur presenterar man tillsammans med PPT